LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

środa, 18 lipca 2018 12:05

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

Napisane przez

Posiedzenie Rady LGD, zaplanowane na dzień 01.08.2018r. na godz. 12:00 w siedzibie biura LGD w Złocieńcu!

 

Porządek posiedzenia

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Stwierdzenie quorum i prawomocności posiedzenia Rady do podejmowania uchwał.
Wybór komisji skrutacyjnej i Sekretarza obrad i protokolanta.
Zapoznanie się zebranych z treścią przesłanych protestów:

- Studio podłóg "Natur Wood" Tomasz Kaliński, tytuł projektu:"Stworzenie unikatowego w skali kraju ośrodka wypoczynkowego utrzymanego w kanonie kultury japońskiej",

- P.O.M. Guzmet S.C,, tytuł projektu: "Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnego urządzenia - przecinarka plazmowa JANTAR oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy".

 

6. Dyskusja nad zakwestionowanymi w proteście ocenami w ramach poszczególnych kryteriów.
7. Wydanie opinii w formie Uchwał.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Czytany 392 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo